امروز چهارشنبه, 28 شهریور 1397 - Wed 09 19 2018

منو

اعلام ویژه ها

اعضاء هیات

شماره تماس

نام نام خانوادگی

سمت

ردیف

۰۶۱۱۳۳۶۹۶۳۸

قدرت ا.. نیکخواه

رییس هیات

۱

-

-

نایب رییس هیات

۲

۰۹۱۶۶۰۲۰۹۷۹

عبدالرضا سپهری

دبیر هیات

۳

۰۹۱۶۳۱۷۶۷۳۴

احسان محمدزاده

کارگروه روابط عمومی

۴

۰۹۳۹۹۰۹۷۸۵۷

مهریماه صمدیان

کار گروه آموزش

۵

-

-

کارگروه صعودهای ورزشی

۶

-

-

کارگروه سنگنوردی

۷

-

-

کارگروه کوه نوردی

۸

-

-

کارگروه کوه پیمایی

۹

۰۹۱۶۳۰۸۲۸۹۰

مرید طهماسبی

کارگروه ورزش همگانی

۱۰

۰۹۱۶۶۱۵۴۴۹۱

نورالدین حریری

کارگروه محیط زیست کوهستان

۱۱

۰۹۳۹۸۸۷۷۸۵۰

فرشاد شیخی نسب

کارگروه دو کوهستان

۱۲

۰۹۳۸۵۲۴۸۵۸۶

احمد محمدی

کارگروه جستجو و نجات کوهستان

۱۳

۰۹۱۶۶۰۰۴۰۶۰

سلطان معاویان

امور گروهها و هیات های شهرستان

۱۴

۰۹۳۹۹۴۹۷۴۱۷

کاظم راحمی حقیقی

کارگروه پشتیبانی و مالی

۱۵

۰۶۱۳۳۳۶۹۶۳۸

فاطمه مهمدی

خزانه دار

۱۶

۰۹۳۰۰۰۷۰۹۱۶

داوود نجفی

کمیته داوران

۱۷

کلیه حقوق محفوظ است. |   طراحی و اجرا پورتال :شرکت جوان پرداز